Το πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο της Ομάδας του Institute of Life